Dumnezeu: mereu la lucru

Octombrie 4

Atunci  S-a atins de ochii lor şi a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!” (Matei 9 : 29)

Totul există în Dumnezeu și prin El. La o primă vedere putem spune să e „munca naturii”, dar prin ochii credinței, putem afirma că Mâna lui Dumnezeu este la lucru în orice situație.

            Domnul Isus Hristos folosește această aparență atunci când se înfățișează apostolilor. Uneori pare a fi „altcineva”, alteori se arată clar, fără a lăsa urme de incertitudini. La fel procedează si azi, cu noi. Ne surprinde mereu, sub un aspect al lucrării, sau altul. Dar știm că este mereu la lucru în viața noastră.

            Tocmai fiindcă Dumnezeu nu încetează să ne surprindă prin minunatele sale lucrări, răspunsurile noastre sunt variate. Adesea vedem doar după săvârșirea unei minuni că într-adevăr Dumnezeu a condus la realizarea acestui fapt. De aceea vedem în retrospectivă și putem afirma doar „Este Domnul!” ( Ioan 21:7).

            Credința noastră este interpretul Domnului. Fără credință, toate în jur ar fi doar zgomot fără înțeles. Ce face credința? Ne conștientizează de faptul că Dumnezeu este la lucru în fiecare zi. Vocea credinței ne este călăuză, la fel cum îi era lui Moise din momentul primei întâlniri cu Dumnezeu (vocea din rugul aprins) și până la ultima lui suflare. Credința schimbă percepția. Dacă privim prin ea, acel lucru capătă lumină și sens. Dacă atingem prin ea, putem simți chiar și acele lucruri ce păreau a fi intangibile. Ceea ce numeam cândva o „lume superficială”, prin credință ajunge a fi o „lume cunoscută” ochilor noștri, una  de care nu putem fi distrași de pe drumul nostru.

            Credința este cifrul de la seiful lui Dumnezeu.

Jean- Pierre de Caussade: Abandonați în Mâinile Divine

Răspuns personal:

Te rog, Doamne să-mi dai credință.  Credința necesară pentru a putea vedea goliciunea acestei lumi. Credința cea mia de valoare. Ajută-mă să privesc și să dreg totul prin ochii credinței. Amin.

Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.