Dumnezeu nu se agață de detalii

Octombrie 1

„Fereşte-te de întrebările nebune şi nefolositoare, căci ştii că dau naştere la certuri. Şi robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare.” (2 Timotei 2: 23- 24)

            Evită certurile care se nasc din detaliile banale, legate de credință. Ceea ce caută un creștin adevărat, nu este o religie clădită pe opinii. Aceia care conduc înspre dezbateri violente despre religie, sunt departe de a fi cunoscători ai lui Dumnezeu. Dacă religia ta se agață doar de opiniile tale, cu siguranță vei deveni un om gălăgios, neplăcut și respingător în ochii celor din jurul tău. Dar dacă religia ta – pe deplin- se odihnește în dragostea lui Dumnezeu și urmărește apropierea față de El, comunicarea ta cu ceilalți va fi plăcută și reprezentativă pt Cer, în adevăratul sens.

            Sfatul meu pentru voi este acela de a nu investi energie și timp în a răspunde sau în a conduce certuri care sunt lipsite de orice duh sănătos. Iar de se întâmplă să întâlnești oameni cu două fețe, care se împotrivesc Cuvântului Tatălui, umple-i cu bucurie Cerească și evită să intri în alte polemici cu aceștia.

            Îmi doresc să fim capabili de a apăra adevărului Domnului nostru. Dar totodată, să nu ne lăsăm distrași de la lucruile importante. În cele din urmă,  adevărul este că lucruile care aduc valoare sufletului nostru, sunt lipsite de tulburare și neliniște.

Studiază texte precum acesta care urmează:

„Dacă învaţă cineva pe oameni învăţătură deosebită şi nu se ţine de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Isus Hristos şi de învăţătura care duce la evlavie, este plin de mândrie şi nu ştie nimic: ba încă are boala cercetărilor fără rost şi a certurilor de cuvinte, din care se nasc pizma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicele ciocniri de vorbe ale oamenilor stricaţi la minte, lipsiţi de adevăr şi care cred că evlavia este un izvor de câştig. Fereşte-te de astfel de oameni.” (1Timotei 6: 3-5)

Răspuns personal:

Învață-mă, Doamne, că foarte puține sunt argumentele în care merită să investesc timp. Adevărul Tău, nu are nevoie de apărarea mea. El singur, e de neclinitit. Mai bine, arată-mi Tu, cum să mă concentrez pe lucruri cu adevărat valoroase: cum ne iubești, cum ne ierți, cum lucrezi la viețile noastre. Amin.

Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.