Utilizarea greșită a Numelui lui Dumnezeu

26 septembrie

Utilizarea greșită a Numelui lui Dumnezeu

„Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.” (Exod 20:7)

Sunt multe căi prin care cineva poate utiliza în mod greșit Numele Domnului. Una dintre acestea ar putea fi atribuirea titlului de „Dumnezeu” unui lucru sau unei persoane care nu sunt Dumnezeu. Păgânii numeau soarele, luna și stelele dumnezei. Pentru ei, regii și împărații erau, de asemenea, zei. Idolii și statuile au fost considerate și ele ca fiind dumnezei.

Un alt mod în care putem folosi Numele Domnului în mod nepotrivit este jurând, din dorința de a convinge sau manipula pe cineva. Hristos ne învață: „Dar Eu vă spun: Să nu juraţi nicidecum […]. Felul vostru de vorbire să fie: «Da, da; nu, nu»; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău” (Matei 5:34-37). Dacă ești nevoit să îți dai cuvântul sau să depui un jurământ, fă-o cu sinceritate și ține-te de promisiunea făcută. Nu implica Numele Domnului în juruința ta.

Un mod ofensator în care se folosește Numele lui Dumnezeu în vremurile noastre este în blesteme și înjurături. Din păcate, auzim bărbați, femei și chiar copii care atunci când se insultă sau jignesc, fac trimitere și la Numele Domnului. Numele lui Dumnezeu trebuie să fie cinstit și onorat!

Deși neglijăm acest aspect, chiar și atunci când facem glume cu privire la anumite pasaje din Scriptură, luăm în deșert Numele Domnului. Făcând din Cuvântul lui Dumnezeu un subiect de amuzament, Îi diminuăm autoritatea.

Aceasta este o poruncă de o importanță deosebită. Modalitățile corecte prin care să rostim Numele Domnului sunt atunci când ne rugăm Lui, atunci când propovăduim Evanghelia și le vorbim oamenilor despre El și atunci când venim înaintea Sa cu laude și rugăciuni și cu inimi mulțumitoare. Indiferent de situație, trebuie să rostim Numele Domnului cu reverență. (Thomas Cranmer: Catehism)

Un răspuns personal

Doamne, iartă-mă că de multe ori Ți-am luat Numele în deșert fie prin cuvinte, fie prin gânduri, sau chiar prin trăirea mea care nu reflecta viața de creștin. Ajută-mă să fiu credincios Numelui Tău și să Îl rostesc mereu cu respect și umilință. Amin![1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.