Mulțumirea nedictată de circumstanțe

22 septembrie

Mulțumirea nedictată de circumstanțe

„Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.” (Iacov 1:12)

Răbdarea implică o acceptare voită a lucrurilor care provoacă suferință. Cel răbdător nu se plânge atunci când trece prin vremuri tulburi, ci Îl laudă pe Dumnezeu indiferent de circumstanțe. Astfel, îngrijorarea, boala sau chiar persecuția sunt răbdate în mod voit.

Dacă ne purtăm poverile cu răbdare, acestea nu ne vor doborî la pământ. Deși ne vor aduce suferință, răbdate cu credincioșie, tot ele ne vor aduce și cununa. Cei sfinți trebuie să primească atât binecuvântarea cât și încercarea cu o atitudine mulțumitoare. Ambele au rolul de a ne ghida înspre veșnicie.

Printre altele, ispita ne arată dacă suntem puternici sau slabi – în funcție de răspunsul nostru, ne descoperim starea spirituală actuală. Atunci când suntem plini de pace, este aproape imposibil să determinăm dacă suntem sau nu oameni răbdători. Gradul de răbdare pe care îl deținem este mai ușor detectabil atunci când trecem prin suferință. Când nu se află în încercare, mulți par a fi răbdători; totuși, cel mai mărunt deranj al confortului le stârnește iritarea și mânia. Dacă aud un singur cuvânt critic, aceștia răspund de două ori mai agresiv, folosind cuvinte aspre.

Singura modalitate prin care ne putem proteja de săgeata dușmanului este să o înăbușim prin umilință și prin iubirea lui Hristos. Suntem pe drumul smereniei și al sfințirii atunci când disprețul e ca o laudă pentru noi, sărăcia e asemenea bogăției, iar neajunsul este precum un ospăț. Cu o inimă smerită, putem experimenta oricare dintre cele două extreme, având același duh mulțumitor. (Richard Rolle: Îndreptarea vieții)

Un răspuns personal

Doamne, recunosc faptul că trebuie să cresc mai mult spiritual. Încă nu am ajuns la acel nivel al răbdării dorit de Tine. Ajută-mă să fiu smerit și iubitor cu cei din jur. Dă-mi o inimă mulțumitoare, atât în vremuri de pace cât și în perioade tulburi. Amin![1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.