Cel mai sonor discurs

17 septembrie

Cel mai sonor discurs

„Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă şi din duh de ceartă; dar alţii, din bunăvoinţă.” (Filipeni 1:15)

Calitatea vieții unui vorbitor este mai importantă decât abilitățile oratorice. Este posibil să îi înveți pe alții fără a câștiga vreun beneficiu. Apostolul Pavel a spus: „Cei dintâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanţurile mele. Ce ne pasă? Oricum: fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta şi mă voi bucura” (Filipeni 1: 17-18).

S-ar putea ca unii să proclame adevărul, fără a deține darul oratoriei. În același fel, este posibil ca unii să aibă un discurs convingător dar o trăire păcătoasă: „Ei se laudă că-L cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele Îl tăgăduiesc” (Tit 1:16). Domnul ne-a dat următorul îndemn cu privire la astfel de învățători: „Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le, dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac” (Matei 23:3). În timp ce probabil îi ajută pe mulți prin învățăturile lor, acești vorbitori ar avea un impact major dacă ar și acționa în consecință.

 Un învățător creștin este în sine un exemplu pentru ceilalți. Pentru el, modul său de viață reprezintă un discurs grăitor. Pe de altă parte, un astfel de model ar putea anula cele mai alese cuvinte. Dacă medităm cu atenție la acest aspect, vom observa că liderii nu spun mereu lucrurile bune pe care intenționează să le transmită. Totuși, cuvintele lor sunt întărite prin fapte. (Augustin: Despre doctrina creștină)

Un răspuns personal

Doamne, dă-mi, Te rog, puterea de a discerne binele de rău. Ajută-mă să nu mă las manipulat, și să nu îi manipulez pe alții. Mai presus decât orice, fă ca traiul meu să fie unul onest și autentic. Amin![1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.