Devotament greșit

11 septembrie

Devotament greșit

„Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr, fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.” (Ioan 4:23)

Închinarea deplină are loc atunci când închinătorul Îi acordă lui Dumnezeu toată atenția sa, având o atitudine de adorare, dragoste, devotament, respect și uimire. Un astfel de moment reprezintă închinarea autentică. A te gândi sau a simți aceste lucruri față de altceva sau altcineva este idolatrie.

Acesta este motivul pentru care apostolul Pavel spune că „Dumnezeul lor este pântecele lor” (Filipeni 3:19) și că „Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor” (Romani 16:18).

„Căci ştiţi bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu” (Efeseni 5:5).

Există, așadar, mai multe forme de idolatrie. Dacă nu ești vigilent, idolul care îți stăpânește mintea și inima va deveni, treptat, obiectul devotamentului tău. (Guigo I: Meditații)

Un răspuns personal

Doamne, cercetează-mi inima! Găsești Tu, oare, alți idoli în ea? M-am dedicat alcuiva decât Ție? Dacă da, iartă-mă, Te rog! Ajută-mă să renunț la orice idol care îmi fură dedicarea. Vreau să mă rededic Ție în întregime. Amin![1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.