Avantajul suferinței

5 septembrie

Avantajul suferinței

„Iată, pun azi înaintea voastră binecuvântarea şi blestemul.” (Deuteronom 11:26)

Bogăția poate reprezenta un adevărat blestem. Isus a spus: „Dar vai de voi, bogaţilor, pentru că voi v-aţi primit aici mângâierea! Vai de voi care sunteţi sătui acum! Pentru că voi veţi flămânzi! Vai de voi care râdeţi acum, pentru că voi veţi plânge şi vă veţi tângui! Vai de voi când toţi oamenii vă vor grăi de bine! Fiindcă tot aşa făceau părinţii lor cu prorocii mincinoşi!” (Luca 6:24-26).

A suferi pentru bine nu este doar o binecuvântare ci și un dar din partea Domnului. Ucenicii s-au bucurat că au avut parte de harul suferinței de dragul lui Hristos. Pavel a scris: „De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi” (2 Timotei 3:12). De asemenea, el a spus: „Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El” (Filipeni 1:29).

„Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi, dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui. Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi” (1 Petru 4:12-14).

Cu cât ne micșorăm noi mai mult, cu atât Hristos devine mai puternic în ființa noastră. Pe măsură ce puterea noastră se diminuează, puterea Lui crește în noi. Atunci când suntem goliți de noi înșine, devenim plini de Domnul. (William Tyndale: Introducere în ascultare)

Un răspuns personal

Doamne, uneori sunt ispitit să cred că sufăr pentru Hristos, când, de fapt, plătesc urmările propriilor decizii greșite. Ajută-mă, Te rog, să fiu gata să sufăr de dragul Numelui Tău. Mai mult, ajută-mă să spun asemenea apostolului Pavel: „Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine” (2 Corinteni 12:9). Amin![1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.