Instrucțiuni părintești

4 septembrie

Instrucțiuni părintești

„Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.” (1 Tesaloniceni 4:7)

Apostolul Pavel a scris: „Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie; fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu în aprinderea poftei, ca neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu” (1 Tesaloniceni 4:3-5). Aceasta este voia lui Dumnezeu. Atunci când ne dedicăm Domnului în slujire, trebuie să Îi promitem că o vom face în sfințenie și curăție.

Când un tată iubitor își trimite fiul într-o călătorie periculoasă, îi oferă acestuia anumite instrucțiuni de bază. El îi va spune copilului cum să evite riscuri și pericole. „Ferește-te de asta! Ai grijă la asta! În astfel de locuri mulți copii s-au rătăcit. Fii atent, fiul meu!”

Dacă un tată este atât de atent cu privire la pericole pământești, ar trebui să fie și mai grijuliu când vine vorba de pericole spirituale. Ar trebui să îi spună copilului său, bazându-se pe cuvintele regăsite în Psalmi și în Proverbe: „Înțelege, dragul meu, ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Lumea aceasta este plină de capcane. Fii tare în credință. Numele Domnului este un turn tare de apărare. Cheamă-L pe El în ziua necazului și El te va izbăvi!” (John Jewell: Expunere din cartea Tesaloniceni)

Un răspuns personal

Doamne, ajută-mă să înțeleg că fiecare îndemn, fiecare poruncă sau instrucțiune dată de Biblie este spre binele meu. Nu le-ai lăsat în Scriptură ca să anuleze distracția călătoriei pe pământ. Ele sunt acolo ca să prevină căderea și întristarea sufletului. Ajută-mă să le primesc în inima mea și să mă feresc de capcanele acestei lumi. Amin![1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.