Hotărâri divine

1 septembrie

Hotărâri divine

„Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte.” (Psalmul 19:9)

Atunci când Dumnezeu hotărăște un anumit lucru, este înțelept să îl acceptăm fără șovăială. El știe cel mai bine de ce binecuvântează pe cineva la un moment dat și de ce îngăduie, în același timp, o încercare în viața altei persoane. Chiar dacă ar fi să ne răspundă la aceste nedumeriri, voia Sa și gândurile Sale depășesc puterea noastră de înțelegere.

Dacă ești ispitit să opui rezistență într-o astfel de situație sau să te revolți, rostește împreună cu psalmistul: „Tu eşti drept, Doamne, şi judecăţile Tale sunt fără prihană” (Psalmul 119:137). Hotărârile Domnului trebuie să fie nu dezbătute, ci respectate întocmai.

Nu-ți irosi timpul încercând să stabilești cine este mai credincios, sau cine va fi mai mare în Împărăția Cerurilor. Astfel de discuții vor cauza numai dispute și dezbinare. Dumnezeu nu oferă har numai celor credincioși – El are dragoste și îndurare pentru fiecare om creat! Dacă îl privești de sus pe cel mai mărunt om, îți pierzi, prin aceasta, respectul față de cel mai măreț. Dumnezeu i-a creat pe amândoi deopotrivă, și îi privește cu aceiași ochi iubitori.

Atunci când ucenicii L-au întrebat cine dintre ei va fi mai mare în ceruri, Isus le-a răspuns: „Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaş va fi cel mai mare în Împărăţia cerurilor” (Matei 18:3-4). (Thomas à Kempis: Imitarea lui Hristos)

Un răspuns personal

Tată, vreau ca ochii mei să fie ațintiți numai înspre Tine! Numai la Tine să caut sprijin și adăpost. Vreau ca sufletul meu să Te laude neîncetat, iar trupul meu să fie cu adevărat un templu în care Tu să locuiești. Nimic din mine să nu Te întristeze! Amin![1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.