Aspectul activ sau contemplativ al vieții creștine

31 august

Aspectul activ sau contemplativ al vieții creștine  

„Pe când era pe drum cu ucenicii Săi, Isus a intrat într-un sat. Și o femeie, numită Marta, L-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a aşezat jos, la picioarele Domnului, și asculta cuvintele Lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la El și I-a zis: «Doamne, nu-Ți pasă că soră-mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i dar să-mi ajute». Drept răspuns, Isus i-a zis: «Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânţi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua».” (Luca 10:38-42)

Sunt două moduri de viață creștină. Primul mod este caracterizat de activitate, cel de al doilea este caracterizat de contemplație sau meditație. Aceste două moduri de-a trăi viața ca și creștin nu sunt în contradicție, ci se completează unul pe celălalt.

Aspectul activ al vieții creștine începe  și se încheie aici pe pământ. Aspectul contemplativ al vieții creștine începe aici dar continuă și în eternitate. De aceea, partea pe care Maria și-a ales-o nu va fi luată de la ea. Aspectul activ al vieții de credință produce multă iritare, dar aspectul contemplativ produce pace.

Creștinii axați în această viață doar pe aspectul activ vor găsi motive să se plângă de aspectul contemplativ. Aceștia sunt ca și Marta, care nu putea înțelege lipsa de activitate a Mariei.

Dumnezeu nu a condamnat niciodată alegerea Martei care s-a concentrat pe aspectul activ. Dar Dumnezeu considera alegerea Mariei mai înțeleaptă. Aspectul activ al vieții de credință este bun, dar aspectul contemplativ este mult mai bun. (Anonim: Norul incertitudinii)

Un răspuns personal

Doamne, ajută-mă să respect alegerile fiecărui creștin și modul de-a trăi viața de credință. Ajută-mă să îmi analizez viața și să mă întreb: ,,M-ai înzestrat cu daruri minunate, le folosesc eu cât pot de bine?”[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.