Pentru cei întorși la Domnul

27 august

Pentru cei întorși la Domnul  

„Am făcut cunoscut Numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat din lume. Ai Tăi erau și Tu mi i-ai dat; și ei au păzit Cuvântul Tău.” (Ioan 17:6)

,,Dar Eu vă spun: Iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc” (Matei 5:44). Noi, ca și creștini, trebuie să urmăm exemplul Domnului Isus, Care l-a numit pe Iuda, trădătorul Său, prieten și a fost gata să Își dea viața pentru păcatele lui. Trebuie să învățăm să îi privim pe cei care ne provoacă durere și suferință ca și prieteni. Să îi iubim. Prin iubirea pe care o oferim acestor oameni, primim viața veșnică.

Firea noastră, natura noastră păcătoasă, trebuie evitată. Dumnezeu ne-a spus așa: ,,Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om” (Marcu 7:21-23).

Atunci când ne-am întors la Domnul, ne-am lepădat de firea noastră păcătoasă, de aceea trebuie să fim în continuă ascultare de Domnul. Trebuie să ținem garda sus. Satan va încerca să ne îndepărteze de Dumnezeu, atrăgându-ne cu lucruri care ne pasionează.

Datorită iubirii lui Dumnezeu, sunt gata să renunț la orice legături cu această lume păcătoasă.

Slujește-L, iubește-L, onorează-L pe Domnul Cristos! Bazează-te pe Cuvântul Său, pe învățăturile Domnului Isus. Isus a mijlocit la Tatăl pentru fiecare dintre noi. (Francis of Assisii: Rule of 1221)

Un răspuns personal

Doamne, îmi doresc să mă dedic în totalitate. Știu că voi reuși să trăiesc o viață de credință doar atunci când voi sta departe de lumea aceasta. Ajută-mă să țin garda sus și să nu cad rob al firii mele păcătoase.[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.