Acționând în urma credinței

25 august

Acționând în urma credinței  

„«Bine ai răspuns», i-a zis Isus; «fă așa și vei avea viață veșnică.»” (Matei 10:29)

Deseori suntem fățarnici criticând păcatele celor din jur, dar noi trăim în păcat în familiile noastre sau la locul de muncă. Mulți cunosc Scriptura, dar nu au fost niciodată transformați și schimbați. Nu este suficient să cunoaștem Scriptura.

Isus le-a zis ucenicilor săi ,,Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți” (Ioan 13:17). Dumnezeu ne încurajează să trecem la fapte, să acționăm în conformitate cu Scriptura.

Vorbăreții și aroganții sunt plini de bucurie atunci când știu ceva, dar Dumnezeu Își dorește să împlinim, nu doar să cunoaștem.

În viața noastră de credință avem nevoie de această înțelepciune. ,,Dă-mi pricepere, ca să păzesc Legea Ta și s-o țin din toata inima mea!” (Psalmul 119:34) (John Bunyan: Progresul pelerinilor)

Un răspuns personal

Îmi amintesc aceste cuvinte: ,,Fiți împlinitori ai Cuvântului, nu doar ascultători înșelându-vă singuri” (Ioan 1:22). ,,Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință, dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi zice: , «Duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă!» fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa si credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși” (Iacov 2:14-17). Doamne, ajută-mă să împlinesc Cuvântul Tău și să acționez în concordanță cu credința mea.[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.