Diferența dintre Lege și Evanghelie

18 august

Diferența dintre Lege și Evanghelie

„Odinioară, fiindcă eram fără Lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat, și eu am murit. Și porunca, ea, care trebuia să-mi dea viaţa, mi-a pricinuit moartea.” (Romani 7:9,10)

Legea indică spre păcat; Evanghelia îl remediază.

Legea condamnă; Evanghelia răscumpără.

Legea indică spre mânie; Evanghelia indică spre har.

Legea ne umple de disperare; Evanghelia mângâie.

Legea indică spre datoria imposibil de plătit; Evanghelia indică spre datoria plătită.

Legea indică spre păcatul nostru; Evanghelia indică iertarea noastră. (Patrick Hamilton: Treatise in the Law and the Gospel)

Un răspuns personal

Uneori mă întreb dacă am înțeles corect bogățiile harului. În timp ce recunosc valoarea și beneficiile Legii, ajută-mă să beneficiez și să proclam Evanghelia Ta.[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.