Un detaliu important

14 august

Un detaliu important

„El îi îndemna să stăruiască în credinţă şi spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri.” (Fapte 14:22)

Găsim în relatările Scripturii oameni atât de plăcuți lui Dumnezeu încât sunt numiți prietenii lui Dumnezeu. Omitem însă un detaliu important despre ei și anume faptul că au suferit enorm pentru Dumnezeu și că au trecut prin lupte teribile. Au înfruntat tot felul de necazuri și împotriviri. În adîncul inimii îi admirăm și ne dorim să fim onorați în același fel ca ei, dar ignorăm prețul plătit de ei.

Cele mai bune daruri ale lui Dumnezeu pentru noi sunt adesea ascunse printe lucrurile urâte ale vieții. Este ca și cu sămânța căzută pe gunoiul de grajd. Cu timpul crește într-o plantă care aduce mult rod.

Iosif a avut de așteptat și de îndurat multe necazuri până când lucrurile au fost frumoase în viața lui, ajungând demnitarul Egiptului și salvatorul familiei sale.

David a fost uns împărat și pentru o bună perioadă Saul l-a urât și l-a vânat cu ferocitate încercând să îi ia viața. David cel uns împărat a trebuit să se ascundă, să rabde foame, frig și arșița soarelui și să tremure pentru viața lui, făcând pe bolnavul psihic. Doar după ani mulți și grei de așteptare, voia lui Dumnezeu a fost împlinită.

Moise a fost supus la numeroase teste după ce a devenit liderul poporului. Pare incredibil prin câte a avut de trecut acest om, atât de apreciat de Dumnezeu.

Aceste exemple biblice și multe altele ne învață că marile binecuvântări spirituale vin la finalul unor perioade extrem de dificile. (Pseudo-Macarius: Homilies)

Un răspuns personal

Doamne, mi s-a spus de multe ori că atunci când mă întorc la Tine încetează necazul și voi fi fericit pe deplin. Lucrurile stau însă altfel: ucenicia are un preț serios. Te rog, ajută-mă să-l plătesc.[1]


[1]Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.