Provizii divine

28 iulie

Provizii divine  

„Și prin faptul că El Însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.” (Evrei 2:18)

Atunci când dorim să traversăm un lac sau poate oceanul, avem nevoie de o barcă. Fără o barcă potrivită, dotată, ne vom scufunda. Este la fel și în viață – avem nevoie de sprijinul Domnului și al Duhului Sfânt, ca să reușim să parcurgem viața, iar mai apoi să ajungem pe cealaltă parte a vieții: viața veșnică.

Atunci când oamenii călătoresc, își pregătesc proviziile: apă, mâncare, îmbrăcăminte. Creștinii sunt ,,aprovizionați” în această viață cu ,,provizii” divine din partea Domnului. Aceste ,,provizii” ne asigură trecerea prin viață, prin încercări.

Dumnezeu știe cum să ne oprească orice furtună din viața noastră.

,,Cei ce se pogorâseră pe mare în corăbii și făceau negoț pe apele cele mari, aceia  au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc; sufletul le era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătinau ca un om beat și zadarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a adus la limanul dorit.” (Psalmul 107:23-30) (Pseudo Macarius)

Un răspuns personal

Isuse, Salvatorul meu, îndrumă-mă pe drumul tumultuos al vieții! Amin![1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.