Dumnezeu aproape și departe

6 iulie

Dumnezeu aproape și departe

„Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt şi Cel Preaînălţat, Cel Ce trăieşte veşnic şi al Cărui Nume este sfânt: «Eu locuiesc într-un loc înalt şi sfânt, dar sunt şi cu cel zdrobit şi smerit în duh, ca să înviorez duhurile celor smeriţi şi inimile celor zdrobiţi»”. (Isaia 57:15)

Căutăm adesea dovezi despre Dumnezeu în lumea în care trăim. Minunile naturii sunt remarcabile și instructive. Trebuie, însă, să nu uităm să-L căutăm în adâncul sufletului nostru. NU este nevoie să coborâm în adâncurile pământului, să trecem peste mări sau să urcăm până la cer pentru a-L găsi pe Dumnezeu. Dumnezeu este mai aproape de noi înșine decât ne suntem noi nouă.

Pentru oamenii din lume nu este loc mai îndepărtat, mai necunoscut decât adâncurile inimii lor. Acești oameni nu cunosc ce înseamnă să cobori în adâncul sufletului. Nu au încercat și nici măcar nu își pot imagina că sunt în posesia unui sanctuar lăuntric unde Dumnezeu poate fi întâlnit și I se poate aduce închinare în duh și în adevăr.

Chiar dacă Dumnezeu este glorios, El este aproape e noi. Dumnezeu este sus în înălțimi dar și jos, mare și totuși locuiește în noi, incomprehensibil și totuși Se lasă iubit și cunoscut de noi. Când, oare, vom înceta să Îl ignorăm pe Dumnezeu? (François de Fénelon: Meditații și devoțiuni)

Un răspuns personal

Doamne, poruncește-mi ce vrei să fac și oprește-mă din ce nu Îți place. Ce anume vrei să fac? Din ce anume vrei să mă opresc? Te rog, ajută-mă ca indiferent de împrejurări, fie că sunt pe înălțimi sau prin văi, fie că sunt sănătos sau bolnav, implicat în ceva măreț sau făcând ceva nesemnificativ pentru Tine, să Te iubesc. Împreună cu Maria spun: „Facămi-se după cuvintele Tale”. Amin![1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.