Totul începe aici…

17 iunie

Totul începe aici…

„Isus era într-una din cetăţi. Şi iată că un om plin de lepră, cum L-a văzut, s-a aruncat cu faţa la pământ, L-a rugat şi I-a zis: <<Doamne, dacă vrei, poţi să mă curăţeşti.>>” (Luca 5:12)

Cum se face că toți aceștia: șchipul și orbul, nebunul și leprosul, păcătosul și bețivul găsesc ajutorul potrivit la Dumnezeu? Răspunsul la acest mare semn de întrebare e simplu: ei vin la Hristos printr-o credință sinceră, adevărată.

Isus vorbește clar în Matei 9 cu versetul 29: „Atunci S-a atins de ochii lor şi a zis: <<Facă-vi-se după credinţa voastră! >>. Același lucru ne spune Hristos și azi: să ni se facă după credința noastră. Iată și de unde începe eșuarea în încercarea noastră de a fi salvați: nu credem suficient de mult.

Poate te întrebi: „Oare nu toți cei care vin la Hristos își doresc acest lucru (să fie salvați)?” Oh, ba da. Doar că unii poartă în sinea lor și o mică intenție, un fel de interes: să prindă astfel și biletul spre porțile deschise ale Raiului. Isus Hristos trebuie să fie Salvatorul tău pe acest pământ și nu în lumea de dincolo. Schimbarea radicală în tine trebuie să se vadă cât încă ai suflare aici jos: orbii încep să vadă, șchiopii să umble și muții să vorbească.

Salvarea nu este altceva decât transformarea cât mai apropiată de Isus. Dorința de a semăna cât mai mult cu Isus vine odată cu vindecarea ta. De asemenea, abandonarea țelurilor și onorurilor pământești intră tot în această schimbare.

Dacă, însă, nu îți dorești aceste lucruri cu aceeași intensitate cu care un olog și-ar vrea vindecarea, atunci este evident că nu urmărești din adâncul sufletului tău schimbarea ce vine cu ziua salvării tale. (William Law: Scrieri mistice)

Un răspuns personal

Fă-mă, Doamne, conștient de aceste lucruri ce țin de viața unui bun credincios. Ajută-mă să înțeleg că salvarea este o prioritate importantă pentru zilele de pe acest pământ. Amin![1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.