Rugăciunea umilă de mână cu încrederea

12 iunie

Rugăciunea umilă de mână cu încrederea

„De aceea vă spun că, orice lucru veţi cere, când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit, şi-l veţi avea.” (Marcu 11:24)

Chiar și cea mai umilă rugăciune trebuie înălțată lui Dumnezeu cu deplină încredere că El o poate îndeplini. Modestia nu este în antiteză cu încrederea. Cele două nu se resping, dimpotrivă, merg mână în mână când vin în legătură directă cu rugăciunea.

Să te rogi cu încredere nu înseamnă să fii aruncat de un arc din starea de depresie înspre extaz. Rugăciunea trebuie rostită cu încredere tocmai în aceste momente de disperare, cu nădejdea și siguranța că ele vor fi ascultate și îndeplinite de Tatăl. În vremuri de tulburare, când ni se clatină piciorul, strigătul încrezător către Dumnezeu este acela care va echilibra lucrurile. Lui Dumnezeu nu Îi place atunci când vede în noi șovăire sau nesiguranță. Carevasăzică, ne îndoim de puterile Lui? Nicidecum!

Iacov, în epistola sa, compară puterea credinței cu îndoiala:„Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.” (Iacov 1:5-8).

Dumnezeu dă fiecăruia după credință. Concluzia logică este aceea că nu putem primi nimic decât dacă vom crede că putem primi. (John Calvin: Institute)

Un răspuns personal

Sunt sigur, Dumnezeule, că termenul de credință în rugăciune se referă la o putere de credință adevărată și neprefăcută. O rugăciune încrezătoare izvorăște din siguranța unei vieți de credință statornice. Dă-mi și mie o astfel de credință! Amin![1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.