Rugăciunea e viața!

8 iunie

Rugăciunea e viața!

„Rugați-vă neîncetat.” (1 Tesaloniceni 5:17)

Coboară în cămăruța inimii tale. Acolo, în liniște, cheamă numele lui Isus Hristos peste tine. Fă des asta! E calea sper o luminare interioară deosebită. Multe lucruri se vor limpezi în mintea ta, chiar și acele nelămuriri cu privire la Împărăția Cerului vor fi deslușite. Cu cât mai des vei coborî înlăuntrul ființei tale, cu atât mai bine și mai repede vei ajunge să atingi adâncimile misterelor și vei experimenta luminarea venită de la Dumnezeu.

Adevărul e că suntem niște străini pentru noi înșine. Și foarte mică e dorința de a ne cunoaște mai bine decât acum. Alergarea după lucrurile efemere ale acestei lumi nu face altceva decât să ne depărteze și mai tare de conștiința noastră. Oferim adevărul la schimb pe mărunțișuri lipsite de valoare. Astfel, ne lăsăm păcăliți amăgindu-ne cu vorbe precum: „Mi-aș dori să am mai mult timp pentru rugăciune, dar grijile și problemele de fiecare zi mă apasă și-mi fură tot timpul și toată energia…”

Ce e mai important? Ce trece mai repede? Ce rămâne veșnic? Punându-ți aceste întrebări, vei putea lua deciziile înțelepte pentru a zidi viața ta spirituală. Rugăciunea reprezintă inima care pulsează și ține în viață credința. E primul pas spre o trăire după placul Domnului. De aceea, e nevoie să fim neobosiți în a sta de vorba cu Dumnezeu.

Stai singur în cămăruța ta, într-un loc liniștit și depărtează-ți mintea de la gândurile ce te frământă. Va fi greu la început, dar numai pentru o vreme. Repetitiv, vei găsi o cale mai ușoară să te conectezi la Cer și să ignori alte gânduri ce te-ar putea distrage. Momentul rugăciunii va deveni, așadar, un moment al părtășiei tale cu Dumnezeu; moment de fericire.

În clipa în care îți reduci la tăcere mintea, în acea clipă amuțesc și gândurile cu privire la păcatele tale, care până atunci tulburau liniștea ta interioară. Roagă-te și pe urmă gândește cum dorești. Roagă-te și apoi acționează cum vrei. Prin rugăciune, viața ta se purifică. Vei acționa și vei gândi în conformitate cu voia lui Dumnezeu. (Anonim: Calea unui pelegrin)

Un răspuns personal

Lasă ca rugăciunea să devină ceva natural și obișnuit, cum e respirația. Ajută-mă o, Doamne, să fiu conștient de Tine, să fii parte din mine, ca inspirația și expirația. Amin![1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.