Ceva pentru fiecare

5 iunie

Ceva pentru fiecare

„Nu le va fi foame, nici nu le va fi sete; nu-i va bate arşiţa, nici soarele, căci Cel ce are milă de ei îi va călăuzi şi-i va duce la izvoare de ape.” (Isaia 49:10)

Biblia este asemenea unui magazin în care găsești înțelepciunea, puterea, rațiunea, judecățile și milostenia lui Dumnezeu. Oriunde ne întoarcem privirile, vedem lucrările mâinilor Lui, creațiile minunate și statornicia lor. Vedem dreptatea Sa revărsată peste cei vicleni și salvarea milostivă a celui ce crede în El.

Dacă dorim să ne delectăm cu muzică și cu o armonie perfectă, aici le vom găsi. Dacă vrem să învățăm, Biblia e școala care oferă lecțiile cele mai simple (pe înțelesul tuturor). Tot în Scriptură vom găsi cuvintele care să ne mângâie inima, să ne gâdile urechile și să ne încânte vederea. În ea găsim salvarea vieții: „Gustați și vedeți ce bun este Domnul!” (Psalmul 34:8).

Unii afirmă că Biblia nu este destinată oamenilor: „Să nu daţi câinilor lucrurile sfinte şi să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi să se întoarcă să vă rupă” (Matei 7:6). Într-adevăr, Scriptura este un șirag de perle. Dar oamenii nu fac parte din rândul porcinelor.

Ei sunt de părere că Biblia are învățături grele, care sunt peste puterile noastre de a le înțelege și că numai aceia cu o inteligență superioară îi pot cuprinde însemnătatea. Nimic mai neadevărat. Dumnezeu ne spune în Deuteronom 30:11-14 următoarele: „Porunca aceasta pe care ţi-o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. Nu este în cer, ca să zici: <<Cine se va sui pentru noi în cer şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?>> Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: <<Cine va trece pentru noi dincolo de mare şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?>>. Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti.”

Nu e nevoie să-ți sfărâmi creierii pentru a înțelege ceea ce e scris în Scriptură. Cuvântul și călăuzirea venită din partea Domnului vor fi cele două lucruri esențiale necesare pentru a te învăța. (John Jewell: Din paginile Sfintei Scripturi)

Un răspuns personal

Vobește-mi, Doamne, după necesitatea gândirii mele. Vorbește-mi prin paginile Bibliei! Ajută-mă s-o înțeleg! Amin![1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.