Fericirea

1 iunie

Fericirea

„Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!” (Matei 5:8-9)

Au o inimă curată aceia care nu pun preț pe lucrurile pământești, ci acei ce caută mereu să le obțină pe cele cerești. Ei nu contenesc în a-L căuta pe Dumnezeu și a trăi după voia Lui: cu o inimă neprihănită și un cuget curat.

Împăciuitorii autentici poartă întotdeauna pacea în trupul și mintea lor, atunci când lumea aceasta le pricinuiește suferință. Ei îndură aceste greutăți din dragoste pentru Domnul Isus Hristos.

Fericit este acela care își suportă vecinii și le înțelege natura fragilă, pentru că își dorește ca la rândul lui, să fie și el înțeles și suportat de cei din jur.

Fericită este persoana smerită care își regăsește plăcerea în conversațiile evlavioase și în lucrurile realizate în și pentru Numele lui Dumnezeu. Acest fel de persoană își folosește darurile pentru a-i îndruma pe alții spre dragostea nemărginită a Tatălui.

Fericit este slujitorul care nu vorbește atent doar de dragul de a primi o recompensă. Nefericit este omul religios care, în loc să transmită și să aplice în purtarea sa gândurile bune primite de la Dumnezeu, el va încerca doar să se facă de cunoscut, vorbind despre acestea. Acest tip de oameni nu vor primi altceva decât o recompensă pământească, cât despre cei ce îi ascultă, roadele credinței lor vor fi puține și mici.

Fericit este credinciosul care își iubește fratele în Hristos, cu aceeași dragoste și atunci când îl vede căzut – sărind astfel în ajutorul său – cât și atunci când este sănătos spiritual și pot amândoi să poarte crucea. Fericiți sunt frații care se iubesc în egală măsură, atât în momentele în care se află la mari depărtări unul de altul, cât și atunci când sunt laolaltă. (Francis de Assisi: Observații)

Un răspuns personal

Doamne, nu cumva căutăm fericirea în locurile greșite? Îndrumările Tale nu ne ghidează pe drumuri prea des străbătute. Ajută-ne să pășim prin credință. Amin![1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.