Celălalt – prioritar în fața sinelui

21 mai

Celălalt – prioritar în fața sinelui

„Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: <<Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi>>”. (Galateni 5:14)

Dacă vrei cu adevărat să-L urmezi pe Hristos, cu prețul schimbării comportamentului și gândirii, atunci ia toată dragostea și grija pe care le deții, și investește-le în ceilalți. Dragostea autentică, aceea în care este cuprinsă întreaga Lege, nu caută binele personal, ci pe al aproapelui; „nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău”. (1 Corinteni 13: 5)

Întreaga Scriptură subliniază importanța dragostei față de ceilalți. Iar în categoria aproapelui intră atât cei care ne împărtășesc credința, cât și cei care nu! Isus a spus: „Aţi auzit că s-a zis: <<Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău. Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc>>”. (Matei 5:43-44)

Ține minte că slujirea pe plan spiritual este mai prețioasă decât slujirea exclusiv materială și că prioritară trebuie să fie comunitatea din care faci parte, nu propria persoană. Valoarea unei acțiuni este determinată de măsura în care aceasta este de folos celorlalți.

Experimentăm zilele de pe urmă despre care vorbea Hristos, spunând: „Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci”. (Matei 24:12) Oamenii au tendința să trăiască din munca altora, însă creștinismul cere exact opusul. Creștinul este chemat să nu profite de cei din jur, ci de orice ocazie pentru a-i ajuta. El trebuie să aibă mereu înaintea ochilor cuvintele lui Isus: „Este mai ferice să dai decât să primeşti”. (Faptele Apostolilor 20:35) (Martin Bucer: Îndrumare în dragostea creștină)

Un răspuns personal

Doamne, pune în mine dorința de a-i ajuta pe cei din jur și de a face din ei o prioritate! Ajută-mă să caut oportunități prin care să împlinesc porunca ta! Amin[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.