Tranformarea deplină

20 mai

Tranformarea deplină

„Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis; vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze.” (Ioan 9:4)

Întoarce-te la Dumnezeu fără șovăire și cu toată ființa! Nu mai amâna schimbarea. Este un păcat imens să aștepți mila lui Dumnezeu, în timp ce continui să ai o trăire păcătoasă. E greșit să credem că mila lui Dumnezeu anulează pedeapsa și consecințele păcatelor noastre.

Viața noastră este doar o clipă; nici nu se poate compara cu veșnicia. Este o adevărată pierdere de timp să lași să treacă încă o zi pe lângă tine, fără să te întorci la Dumnezeu! Lasă-L pe Creatorul tău să te schimbe și să te modeleze! Transformarea ființei presupune o întoarcere deplină dinspre lume și păcat, înspre Dumnezeu. Doar atunci vei putea începe să-L cunoști; vei medita zilnic la El și vei realiza că adevăratul scop pe care îl ai pe acest pământ, este să-ți onorezi Creatorul.

Psalmistul spune: „Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin” (Psalmul 16:8). Observăm aici cuvântul „necurmat” (fără încetare). Este diferit față de a privi, ocazional, la Domnul, fiind preocupat, în rest, de lucrurile lumii acesteia. Un alt psalm declară: „Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laţ” (Psalmul 20:15). Versetele acestea subliniază faptul că dacă privirea noastră nu este ațintită asupra Domnului, vom fi vulnerabili în fața ispitei și a capcanelor celui rău.

Mulți oameni pretind că își doresc să se întoarcă pe deplin la Domnul, dar sunt împiedicați de responsabilitățile acestei lumi. Cu toate acestea, cel care este atins de dragostea lui Dumnezeu și experimentează nașterea din nou, renunță la orice scuză sau impediment, fără ezitare, căutând fiecare ocazie prin care să-și slujească Mântuitorul. (Richard Rolle: Focul dragostei)

Un răspuns personal

Doamne, deseori ne încărcăm cu lucruri lumești, neglijându-ne sufletul. Ajută-ne să ne întoarcem la Tine cu întreaga ființă! Păzește-ne piciorul de capcana celui rău și ajută-ne să nu privim nicicând înapoi, spre lume și păcat. Amin[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.