Un gând prețios

17 mai

Un gând prețios  

„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.” (Geneza 1:27)

Viața mea este un miracol de treizeci de ani. Existența mea cuprinde mai multă poezie decât istorie. Cei care se uită la un om privindu-i numai învelișul exterior, se înșală singuri. Calitatea unui om nu reiese din statutul său social, din experiența acumulată sau din poziția ocupată în plan profesional ci, în primul rând, din starea omului interior.

Carnea este doar un veșmânt al sufletului meu. Însă trupul nu îmi poate limita mintea. Dumnezeu m-a creat ca pe o lume în sine; un microunivers. Există o fărâmă de divinitate în mine, căci El mi-a suflat în nări suflare de viață, și această fărâmă provoacă tânjirea sufletului după Dumnezeu.

Eu sunt creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar trăirea mea, atât în mijlocul mulțimii cât și în solitudine, trebuie să fie potrivită unui copil de Dumnezeu. (Thomas Browne: Religio Medici)

Un răspuns personal

Doamne, iartă-mă că de multe ori am adus rușine Numelui Tău. Nu am fost o mărturie vrednică de urmat. Ajută-mă să vorbesc, să gândesc și să mă comport ca un adevărat fiu de Dumnezeu, astfel încât trăirea mea să Îți aducă slavă, iar mărturia mea să îi conducă pe alții către Tine. Amin[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.