O mărturie a schimbării

12 mai  

O mărturie a schimbării

„De aceea zice: <<Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina.>>” (Efeseni 5:14)

Un gând pervertit produce o poftă. Pofta, dacă este hrănită, devine un obicei. Obiceiul, dacă nu este controlat, ajunge o necesitate. Acestea au fost ca inelele unui lanț ce mă ținea legat de mâini și de picioare. Aveam două voințe în mine: una veche (a firii) și una nouă (spirituală). Conflictul dintre cele două mi-a secătuit sufletul. Mă simțeam asemenea unui om cuprins de oboseală, care nu se poate ridica din patul său.

Dumnezeu mi-a vorbit personal, însă unicul meu răspuns era „curând”, fără a mă gândi măcar la un moment în care să mă întorc la El în totalitate. „O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?” (Romani 7:24). Prin amânare, eu refuzam, de fapt, să-L urmez pe Domnul, deși, în sufletul meu, nu aveam un motiv anume. Înăuntrul meu se ducea un război, și mă luptam cu indecizia. Răul familiar era mult mai puternic decât binele necunoscut.

Privind la mine, am descoperit toată murdăria sufletului meu, și am fost copleșit. Revelația aceasta a adus cu sine o avalanșă de emoții, și am izbucnit în plâns. Apoi am auzit glasul unui copilaș de afară, spunând „Ia și citește! Ia și citește!”. Ștergându-mi lacrimile, simțeam că este un îndemn din partea Domnului, așa că am luat Biblia și am citit primul pasaj la care am deschis: „Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă, îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele” (Romani 13:13-14).

În acel moment am fost luminat, și toată nesiguranța din sufletul meu s-a risipit. Am înțeles că o trăire sfântă presupune renunțarea la firea păcătoasă și îmbrăcarea unei haine noi. Și am acceptat această schimbare și în dreptul meu. (Augustin: Mărturii)     

Un răspuns personal

Doamne, dacă Tu ai putut lucra la inima acestui om în mod personal, Tu o poți face și în dreptul meu și al cunoscuților mei. Te rog să Te descoperi celor care nu Te cunosc încă! Amin[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.