Substanță, nu strălucire

7 mai  

Substanță, nu strălucire

„Cunosc un om în Hristos care, acum paisprezece ani, a fost răpit până în al treilea cer (dacă a fost în trup, nu ştiu, dacă a fost fără trup, nu ştiu – Dumnezeu ştie).” (2 Corinteni 12:2)

Unii oameni consideră minunile ca fiind cel mai înalt grad al experiențelor spirituale. Chiar și așa, ele sunt daruri din partea Domnului, și nu este bine să facem din acestea scopul alergării noastre.

Slujirea și dragostea față de Dumnezeu nu trebuie să fie condiționate de experimentarea unui miracol. Energia noastră trebuie concentrată, în schimb, pe a face eforturi zilnice să fim creștini devotați, bărbați și femei care trăiesc în ascultare de Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu va îngădui să ne facă martorii unei minuni, acest lucru ne va întări credința, nu va fi condiția pentru a crede în El.  

Între timp, haideți să trăim în curăție, în smerenie și să slujim cu devotament. Să avem o umblare caracterizată de ascultare, răbdare și grijă față de aproapele nostru. Haideți să învățăm să tratăm cu îngăduință defectele celor din jur. În slujire, să nu avem pretenția de a primi un rang înalt, ci să ne bucurăm că Îl putem sluji pe Domnul chiar și în spatele reflectoarelor. Dumnezeu nu Își răsplătește slujitorii potrivit cu poziția acestora, ci în funcție de dragostea și smerenia cu care îndeplinesc sarcina care le-a fost încredințată.

Cel care aleargă după experiențe spirituale caută un lucru exterior, și nu se concentrează pe schimbarea internă (care este, la rândul ei, o minune). Cel ce slujește numai în văzul altora își pătează slujirea prin motivație greșită. Acești oameni nu trăiesc în concordanță cu lucrurile despre care vorbesc. Fiecare om are un rol prețios în trupul Domnului. Suntem chemați să fim credincioși în lucrarea noastră, oricât de măruntă ar părea, și să aducem rod acolo unde am fost așezați. (Francis de Sales: Viața devotată)     

Un răspuns personal

Doamne, învață-mă să fac orice lucru cu smerenie și credință. Ajută-mă să Te caut pe Tine, și nu minunile pe care le poți face. Dă vieții mele spirituale substanță, mai degrabă decât sclipire exterioară! Amin[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.