Harta credinței

5 mai  

Harta credinței

„Cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se şi cum nici n-a văzut vreodată ochiul aşa ceva: anume ca un alt dumnezeu afară de Tine să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în El.” (Isaia 64:4)

Desenarea hărților din vechime se realiza potrivit cu informațiile cunoscute în acel moment. Zonele geografice neexplorate încă, rămâneau parcurse numai de imaginația călătorilor. Tot astfel, călătoria vieții de credință presupune un traseu limitat din punctul de vedere al cunoașterii, unele lucruri depășind puterea noastră de percepere.

Dumnezeu se apropie, însă, de fiecare dintre noi într-un mod personal, vorbindu-ne prin cuvinte și imagini adaptate nivelului nostru de înțelegere. De pildă, atunci când meditează la cer, unii îl descriu ca fiind un loc pavat cu aur și pietre prețioase; pentru alții, el reprezintă frumusețea eternă; unii își imaginează cerul ca pe un spațiu al cântului veșnic; alții văd o masă întinsă și îmbelșugată și o sărbătoare fără sfârșit a Bisericii. Acestea sunt doar imagini limitate prin care fiecare persoană poate percepe o fărâmă din frumusețea cerului, raportând-o la înțelegerea proprie a noțiunii de frumos.

„Harta” care ne îndrumă pașii pe calea credinței este Scriptura. Duhul Sfânt este Cel care ne călăuzește să înțelegem ceea ce citim în Cuvânt. Iar rugăciunea este cel mai bun mijloc de a-I mulțumi Domnului pentru pașii făcuți până acum, și de-a păși înainte, prin credință. (John Donne: Predici)

Un răspuns personal

Doamne, ajută-mă să mă încred pe deplin în Tine, chiar și atunci când nu știu încotro vrei să-mi conduci pașii. Ajută-mă să petrec timp zilnic în Cuvânt și în rugăciune, ca astfel să nu mă abat nicicând din drumul pe care îl ai pentru mine. Amin[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.