Inspirație în tăcere

2 mai  

Inspirație în tăcere

„Şi după cutremurul de pământ, a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Şi după foc, a venit un susur blând şi subţire.” (1 Împărați 19:12)

Scriptura afirmă faptul că Duhul Sfânt locuiește înăuntrul nostru. El ne înviorează sufletul și ne călăuzește pașii. Duhul Domnului ne inspiră și ne vorbește în fiecare zi. De multe ori, însă, șoapta Lui este acoperită de zgomotul exterior, căruia îi permitem să ne acapareze.

 Lumea aceasta ne pune la dispoziție numeroase căi prin care să ne menținem urechile ocupate; neliniștea sufletului nostru împiedică, la rândul ei, ca susurul bând al Duhului să fie auzit. Pentru a-I putea auzi glasul, trebuie să facem liniște atât în jur cât și în lăuntrul nostru. Întreaga ființă trebuie să se concentreze pe vocea blândă și caldă a Duhului Sfânt. Ea este audibilă numai pentru cel care nu mai ascultă nimic altceva.

Există momente, însă, când chiar dacă anulăm zgomotele externe, pare imposibil să avem liniște sufletească. Gândurile și dorințele egoiste interferează cu vocea noastră interioară. Și deși suntem conștienți că Domnul ne vorbește personal, nu Îi putem înțelege vorbele.

A nu se confunda acest tip de inspirație cu felul în care profeții din vechime erau inspirați de Dumnezeu. El le poruncea să transmită poporului un anumit mesaj sau să îndeplinească o sarcină specifică.

Inspirația primită în tăcere este o modalitate prin care Dumnezeu se adresează sufletului în mod direct, instruindu-l în ceea ce privește ascultarea, răbdarea, blândețea, smerenia, alături de celelalțe virtuți creștine. Este o invitație intimă la a fi supuși ascultării de Hristos. (François de Fénelon: Meditații și devoțiuni)

Un răspuns personal

Doamne, aleg să înlătur orice zgomot din jurul meu. Ajută-mă să-mi liniștesc sufletul și să ascult, în tăcere, vocea Ta. Vorbește-mi, Doamne, căci robul Tău ascultă. Amin[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.