O armonie cerească

12 aprilie

O armonie cerească

„Vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ.” (Matei 6:10)

De ce ne-a învățat Domnul nostru să ne rugăm astfel? După cum îngerii trăiesc în armonie în ceruri, este de dorit ca noi să trăim la fel pe pământ. În ceruri există dragoste, înțelegere, nu există mândrie și prefăcătorie. Pentru astfel de lucruri merită să ne rugăm.

Orice lucru facem, ne putem comporta într-un mod iubitor și plin de bucurie. Cineva care este ocupat cu munca poate considera ruga altei persoane ca părtășie în muncă. Dacă te rogi și observi o persoană care citește o carte, poți spune astfel: „Ceea ce citește acea persoană este de fapt un câștig și pentru mine”.

„Căci, după cum trupul este unul și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos.” (1 Corinteni 12:12).  Poți să îți faci partea, timp în care ceilalți își îndeplinesc, de asemenea, rolul. Ochii văd pentru tot trupul. Mâna lucrează și piciorul umblă pentru toată făptura. Dacă un membru suferă, atunci toate celelalte mădulare vor suferi.

Cei care se roagă, nu ar trebui să îi critice pe cei care sunt ocupați muncind, doar pentru că aceștia nu se roagă și ei. Cei care trudesc, pe de altă parte, nu trebuie să-i judece pe cei care se roagă, doar pentru că aceștia nu lucrează la rândul lor. Ci fiecare să facă orice lucru pentru gloria lui Dumnezeu.

Cel mai măreț lucru care unește sufletele este legătura păcii. „Și căutați să păstrați unirea Duhului, prin legătura păcii” (Efeseni 4:3). (Pseudo-Macarie: Predici)

Un răspuns personal

Doamne, iartă-mi gândul că sunt singurul care face totul corect. Ajută-mă să îmi cunosc rolul în trupul Tău, și să îmi duc lucrul la îndeplinire cu tot devotamentul și cu toată dăruirea. Învață-mă să apreciez contribuția fiecărui mădular al trupului lui Hristos. Ajută-mă să înțeleg că fiecare are un rol esențial în lucrare și Te rog să ne unești pe toți în legătura păcii! Amin[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română de către Alina Pamparău, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.