Dumnezeu poate, vrea și o va face

9 aprilie

Dumnezeu poate, vrea și o va face

„Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare; nicidecum nu mă voi clătina.” (Psalmul 62:2)

Psalmul 62 ne asigură că Dumnezeu poate să ne ajute. Dumnezeu are puterea necesară. Când i-a promis lui Avraam țara Cannanului, El i-a spus: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic (El-shadai); umblă înaintea Mea și fii fără prihană” (Geneza 17:1). Privind în Biblie lucrarea lui Dumnezeu și puterea Numelui Său, ne dăm seama că resursele Domnului sunt nelimitate; la fel și tăria Lui. Nimic nu este imposibil la Dumnezeu.

Acest psalm declară, de asemenea, că Dumnezeu va veni în ajutorul nostru. Într-un alt psalm, aceeași idee este exprimată astfel: „Scăparea celor neprihăniti vine de la Domnul; El este ocrotitorul lor la vremea necazului. Domnul îi ajută și-i izbăvește; îi izbăvește de cei răi și-i scapă, pentru că se încred în El” (Psalmul 37:39-40). Evanghelia după Ioan ne asigură că „Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.” (Ioan 3:17).

Biblia este plină de cazuri când Dumnezeu a ajutat pe cineva într-un moment de necaz și adversitate. Dumnezeu vrea să-I cerem ajutorul. El ne cere să-L chemăm în momente de necaz. Este sarcina noastră să-I căutăm ajutorul. La fel cum căutăm apă atunci când ne este sete, tot așa Îl căutăm pe Domnul atunci când avem nevoie de o putere dincolo de a noastră. „Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28). Este dorința lui Dumnezeu ca noi să Îl căutăm. „Cereți, și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți, și vi se va deschide. Căci oricine cere capătă; cine caută găsește; și celui ce bate i se deschide” (Matei 7:7-8).

Când te afli într-o perioadă foarte dificilă și înțelegi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, că El îți poruncește să Îl chemi, (și pe nimeni altcineva decât pe El), vei dobândi curaj. Vei avea destulă îndrăzneală cât să te întorci spre Dumnezeu. Chiar dacă păcatele tale sunt multe și oribile, nu sunt la fel de mari ca milostenia lui Dumnezeu. (John Hooper: Prezentarea psalmului 62)

Un răspuns personal

Doamne, există atât de multe lucruri și domenii importante în viața mea care au nevoie de intervenția Ta și de ajutorul Tău. Permite-mi să mă întorc la Tine și să mă alătur celor pe care i-ai ajutat. Ajută-mă ca în orice împrejurare să îmi întorc privirea spre Tine și doar la Tine să caut ajutorul. Amin[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română de către Alina Pamparău, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.