O inimă cinstită și generoasă

5 aprilie

O inimă cinstită și generoasă

”Hoțul trebuie să dea înapoi ce este dator să dea.” (Exodul 22:3)

Lucrurile pe care le cumpărăm, pe care le obținem prin muncă sau le primim ca moștenire sunt ale noastre prin lege. Orice lucru, însă, pe care îl obținem prin șantaj, manipulare, înșelăciune sau furt, nu ne aparține.

Ce să facem, atunci, cu bunurile pe care le-am primit prin mijloace nelegitime? Acestea trebuie înapoiate. Este singurul mod prin care Îi putem fi pe plac lui Dumnezeu.

Vameșul Zacheu ne-a dat un exemplu demn de urmat, când a spus: „Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit” (Luca 19:8).

Aceasta nu înseamnă că trebuie să încurajăm păstrarea la comun a bunurilor. Dumnezeu a creat lumea în așa fel încât fiecare să aibă dreptul la proprietate și intimitate. Mai mult decât atât, dacă toate lucrurile ar aparține tuturor, nu ar mai exista ideea de furt sau de infracțiune, iar legea și pedeapsa nu și-ar mai avea rostul. Suntem, așadar, îndreptățiți să deținem lucruri obținute prin mijloace corecte.

Totodată, însă, fiecare suntem datori să împărțim ceea ce deținem, cu cei săraci. Suntem chemați să ne ajutăm reciproc. „Dar cine are bogațiile lumii acesteia, și vede pe fratele său în nevoie, și își închide inima față de el, cum rămane în el dragostea de Dumnezeu?” (1 Ioan 3:17). (Hugh Latimer: Predici cu rod)

Un răspuns personal

Doamne, învață-mă să fiu generos cu cei din jurul meu, oferindu-mă pe mine și lucrurile pe care le dețin. Amin[1]


[1] Aceasta este o lucrare a Bisericii Elim, prin care dorim să îmbogățim timpul dumneavoastră de părtășie zilnică. Textul a fost tradus și adaptat în limba română de către Alina Pamparău, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.