O credință vie

26 martie

O credință vie

„Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credinţă, fără faptele Legii.” (Romani 3:28)

Credința autentică este atunci când Dumnezeu lucrează activ în inima noastră. O astfel de credință ne schimbă viața, temperamentul și starea emoțională. Ea ne transformă; este vie, lucrătoare și plină de rod. Această credință continuă să lucreze în noi facerea de bine, care devine un gest natural.

Cel ce nu are o credință vie caută neîncetat să facă fapte bune, crezând că în felul acesta o va dobândi. O astfel de persoană aleargă în neștire, fără a cunoaște de fapt ceea ce caută.   

Credința adevărată, însă, este o încredere vie și neclintită în harul lui Dumnezeu. Cel care o deține este plin de bucurie, de îndrăzneală și de dragoste pentru semeni; este dornic să îi slujească pe cei din jur și să sufere împreună cu ei la nevoie. Când privim la o astfel de persoană, ne este imposibil să-i distingem credința de fapte. (Martin Luther: Prefață pentru cartea Romani)

Un răspuns personal

Doamne, înfăptuiește în mine o credință vie; o credință care să îmi ofere un scop și să umple viața mea de energie pentru Tine și lucrarea Ta. Amin[1]


[1] Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.