Luminând în întuneric

19 martie

Luminând în întuneric

„străluciţi ca niște lumini în lume” (Filipeni 2:15)

Atunci când un om se întoarce la Dumnezeu, Duhul Sfânt își face locaș în sufletul lui. Odată pătruns în sufletul nostru, Duhul alungă întunericul și aduce lumina, care este vizibilă pentru cei din jur. Sufletul este îmbrăcat în lumina lui Hristos.

Mai mult decât atât, sufletului nostru i se acordă privilegiul de a deveni tronul lui Dumnezeu. Domnul Cristos se așează pe acest tron și ne direcționează, ne întărește, ne formează. Cu El pe tron, sufletul nostru experimentează transformarea și capătă o nouă calitate: frumusețe spirituală.

Domnul Isus a spus: Voi sunteţi lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. (Matei 5:14-16) Cu alte cuvinte, transformarea de care am avut parte nu trebuie păstrată secret. Din contră, credința și schimbarea din lăuntrul nostru trebuie împărtășite cu cei care au nevoie de ea. (Pseudo-Macarie: Predici)

Un răspuns personal

Vorbești despre mine, Doamne? Eu, o lumină, în lumea aceasta întunecată? Văd în jurul meu atât de mulți credincioși care strălucesc pentru Tine ca niște faruri puternice. Mă alătur lor cu mica mea lumânare. Fă ca și ea să aducă o schimbare în întunericul acestei lumi. Amin[1]


[1] Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.