Motivația supremă – dragostea pentru Dumnezeu

16 martie

Motivația supremă – dragostea pentru Dumnezeu

„Aveţi grijă […] să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblaţi în toate căile Lui, să ţineţi poruncile Lui, să vă alipiţi de El şi să-I slujiţi din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.” (Iousua 22:5)

Fratele Lawrence, un mare credincios, a rostit următoarele cuvinte: „Singura motivație pe care o am în viața de credință este dragostea mea pentru Dumnezeu. M-am străduit de-a lungul vieții ca tot ce fac să fie spre slava Domnului. Indiferent ce mi s-ar întâmpla, în belșug sau în încercare, voi continua să trăiesc în curăție, din dragoste pentru Dumnezeu. Dorința mea cea mai mare este aceea de a putea spune: <<Până în ziua în care voi muri, voi fi făcut tot ce puteam face pentru a-I arăta că Îl iubesc>>”.

Fratele Lawrence a spus, de asemenea, că oricând a întâpinat dificultăți sau provocări în viață, s-a rugat în felul următor: „Doamne, nu pot să fac față acestei încercări fără ajutorul Tău.” Cât despre momentele în care a eșuat, iar problemele au persistat în viața sa, el s-a rugat astfel:  „Doamne, niciodată nu mă voi descurca fără Tine. Te rog, nu mă părăsi. Doar Tu, Doamne, poți să mă ferești de cădere sau să mă ridici când sunt la pământ.” În felul acesta, fratele Lawrence își punea încrederea în Domnul, iar El schimba îngrijorarea din inima sa, cu pace și nădejde.

Viața acestui credincios a devenit mult mai simplă de îndată ce a înțeles că este dator să-L iubească pe Dumnezeu și să arate acest lucru în tot ce face. Fratele Lawrence se lupta în fiecare zi ca cei din jur să citească prin vorbele și faptele sale faptul că Îl iubește pe Dumnezeu. Era conștient de greșelile și căderile sale, însă acum nu se lăsa descurajat de ele. Îi mărturisea Domnului fiecare păcat, se căia, și cu pace în inimă, continua să trăiască în dragoste și adorare față de El.

Pe parcursul vieții sale, fratele Lawrence a observat că Dumnezeu îi cuprinde în harul Său chiar și pe cei mai păcătoși oameni. Spre finalul vieții sale, el a ajuns la concluzia că nici cele mai mărețe plăceri și nici cele mai îngrozitoare cirscumstanțe din această lume nu se pot compara cu experiențele spirituale pe care Dumnezeu ni le oferă.

Un răspuns personal

Doamne, ajută-mă să trăiesc și eu o astfel de viață! Vreau ca fiecare gând, cuvânt sau faptă să reflecte dragostea mea pentru Tine! Amin[1]


[1] Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.