O viață neîntinată

14 martie

O viață neîntinată

“Ei au zis lui Moise: „Nu erau oare morminte în Egipt, ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt? Nu-ţi spuneam noi în Egipt: ‘Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie’?” (Exod 14:11-12)

Toți israeliții au părăsit Egiptul, însă atunci când au întâmpinat probleme în deșert, mulți dintre ei s-au îndoit de decizia luată și își doreau să se întoarcă înapoi în robie. Atunci când Dumnezeu a decis să pedepsească Sodoma, unii nu au reușit să se despartă de acel loc păcătos.

Deseori procedăm asemănător cu păcatul din viața noastră. Prin harul Domnului, reușim să ne ținem departe de păcat, de atracțiile firii noastre păcătoase, dar mereu vorbim sau ne gândim la acel păcat din viața noastră. Dacă dorim o viață devotată Domnului, suntem chemați să ne oprim din a păcătui și să ucidem orice dorință de a privi din nou spre păcat.

Primul pas către o viață devotată este curățirea sufletului. „Cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare” (Efeseni 4:22). Trebuie să renunțăm la orice lucru care împiedică părtășia noastră cu Dumnezeu.

Această luptă este un proces care durează și în care curajul și răbdarea sunt esențiale. Curățirea sufletului este o muncă pe care trebuie să o facem constant, întreaga viață. Perfecționarea noastră constă în lupta împotriva imperfecțiunilor.

Să ne gândim cum a fost înainte să ne naștem. Unde ne era sufletul? Lumea exista și atunci, dar noi nu. Prin bunătatea Lui, Dumnezeu ne-a creat și ne-a așezat în lumea aceasta cu un scop și o identitate precise. Să ne gândim la toate oportunitățile oferite de Dumnezeu. (Francis de Sales: O viață devotată)

Un răspuns personal

Doamne, Tu m-ai scos din întunericul în care eram. M-ai făcut o făptură atât de minunată! Îți mulțumesc pentru tot ce ai pus în mine și pentru cine sunt astăzi datorită harului Tău! Amin[1]


[1] Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.