TOATĂ Scriptura este de folos

9 martie

TOATĂ Scriptura este de folos

„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru  mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului.” (Romani 1:16)

Apostolul Pavel a scris despre puterea Evangheliei, dar unii cred că această putere nu este valabilă pentru toată Biblia. Mulți neagă relevanța unor pasaje din Scriptură pentru noi, astăzi. Atunci când citim și studiem Cuvântul lui Dumnezeu interacționăm uneori cu liste lungi cuprinzând strămoșii poporului evreu, remedii pentru bolile timpului (precum lepra) și instrucțiuni în ceea ce privește arderile de tot. Toate aceste lucruri par lipsite de valoare în ziua de azi.

Chiar dacă pentru unii ele par neimportante, Dumnezeu nu le-a așezat în Scriptură în zadar. Fiecare propoziție, fiecare cuvânt, fiecare silabă și fiecare literă au fost scrise cu un scop clar: pentru a ne îndruma. Percepția noastră este singurul obstacol în înțelegerea aceasta. Nu există nimic nefolositor în Cuvântul lui Dumnezeu.

Să ne gândim la Biblie ca la o farmacie. Aceasta cuprinde o varietate de medicamente. Există un medicament pentru fiecare boală, având o utilizare specifică. Nu toate problemele de sătătate pot fi rezolvate cu același medicament. Pentru a te vindeca, trebuie să aplici tratamentul prescris de medic, potrivit stării în care te afli.

Trebuie să acordăm fiecărui verset din Biblie importanța cuvenită. Pasajele despre jertfirea animalelor ne pot învăța să ucidem răutatea din inima noastă. Când citim despre afecțiuni fizice din vechime, ne putem gândi la bolile sufletului nostru. Genealogiile ne îndrumă către nașterea Mântuitorului. Întreaga Biblie este scrisă spre folosul nostru, pentru a ne ajuta să avem o trăire curată pe acest pământ. Nu există nimic în Scriptură care să fie nefolositor sau lipsit de importanță. (John Jewell: Despre Sfintele Scripturi)

Un răspuns personal

Doamne, revigorează-mi sufletul! Ajută-mă să văd și să aud tot ce ai să-mi spui din Cuvântul Tău. Amin[1]


[1] Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.