Nu ne-a promis grădini cu flori

17 februarie

Nu ne-a promis grădini cu flori

„Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor! (Matei 5:10)

Credința noastră este mai de preț decât aurul, și este încercată prin foc. Biblia ne asigură de acest lucru. Este posibil să trecem prin suferințe pentru Domnul nostru, dar dacă este pentru Numele său, atunci vom face aceasta fără cârtire. Hristos a suferit pentru noi, iar noi putem astăzi să pășim pe urmele Sale. El „nu a săvârșit nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura Lui” (Isaia 53:9). Atunci când a fost batjocorit, nu a răspuns cu aceeași măsură.

Isus a zis: „Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.” (Matei 5:11-12). Trebuie să ne amintim de modelul Său în vorbire și în fapte, indiferent de ceea ce vor crede cei din jur despre noi.

Dacă Isus a suferit, de ce ne-am aștepta să fim scutiți? „Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul lui, dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui.” (Luca 6:40). Poți fi sigur că Tatăl Ceresc Își dorește doar lucruri bune pentru tine. Fără cunoașterea și permisiunea Sa, nimic nu este îngăduit să te rănească. „Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de voi.” (1 Petru 5:7).

Isus a întrebat: „Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuşi niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi.” (Matei 10:29-30). (Nicholas Ridley: Drum bun)

Un răspuns personal

Când mi-ai cerut să te urmez, Doamne, mi-am imaginat că voi păși pe o potecă împrejmuită de flori, că mă voi delecta cu parfumuri și fluturi și curcubeie, cu muzică liniștitoare și o mulțime de râsete. Vreau să Te urmez peste dealurile însorite ale Galileei. Dar dacă mă vei chema la Calvar, dă-mi în continuare putere ca să Te urmez. Amin![1]


[1] Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.