Suferința ca oportunitate

7 februarie

Suferința ca oportunitate

„Eu socotesc că suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.” (Romani 8:18)

Nu mă rog să fi scutit de probleme. În schimb, mă rog ca Domnul să-ți dea puterea și răbdarea necesare să poți înfrunta necazurile ce vin. Găsește-ți mângâierea în Cel ce te trece prin încercare. Ferice de cei care suferă spre slava Numelui Său.

Lumea nu înțelege cuvintele de mai sus, lucru deloc surprinzător. Ei suferă ca iubitori ai acestei lumi, nu ca iubitori de Hristos. Ei consideră boala ca fiind parte dintr-o durere naturală, întâmplătoare și nu găsesc în aceasta altceva decât apăsare și întristare. Dar ea poate reprezenta o consolare pentru cei care înțeleg că Dumnezeu se folosește uneori de aceasta pentru a-Și arăta mila și îndurarea.

De multe ori Îl simțim pe Dumnezeu mai aproape în suferință decât în vremuri bune. Pune-ți toată încrederea în El și vei găsi ușor drumul spre însănătoșire. Medicina te va ajuta până la nivelul permis de Dumnezeu. Cel ce îngăduie boala este Singurul care o poate vindeca. Iar uneori, îmbolnăvirea trupului poate rezulta în vindecarea unei boli sufletești.

Îmbărbătează-te! Lasă toate durerile tale în mâna Domnului! Roagă-te pentru putere și biruință. Mai presus decât orice, dezvoltă-ți obiceiul de a discuta cu Domnul în rugăciune. Dă-I glorie Lui chiar și în momentele de suferiță fizică. În clipele cele mai grele, roagă-L cu smerenie să îți dea tăria de a accepta voia Sa.

Când Dumnezeu ocupă gândurile minții noastre, chiar și suferința este mai ușor de purtat. Atunci când ți se pare dificil, amintește-ți că poți totul în Hristos, prin harul lui Dumnezeu. Continuă să bați, și te asigur că la momentul potrivit ți se va deschide; iar dacă este după voia Lui, Domnul îți va da ceea ce I-ai cerut în rugăciune de atâta timp. (Fratele Lawrence: Experimentarea prezenței lui Dumnezeu)

Un răspuns personal

Dacă trebuie să trec prin suferință, Doamne, ajută-mă să fac acest lucru fără cârtire sau șovăire, ci dându-Ți slavă chiar și în acele momente. Amin![1]


[1] Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.