O cunoaștere transpusă în fapte

6 februarie

O cunoaștere transpusă în fapte

„Ba încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe Hristos.” (Filipeni 3:8)

Nici chiar cele mai mari eforturi omenești nu ating nivelul desăvârșirii. Fiecare gând al nostru are și o nuanță de ridiculozitate. O înțelegere umilă a condiției umane reprezintă o cale mai sigură către Dumnezeu, decât cea care se rezumă la studiul aprofundat.

Însă importanța educației nu trebuie contestată. Cunoașterea este bună; e un dar de la Domnul pentru noi. Cu toate acestea, o conștiință curată și o viață adecvată sunt mai de dorit decât o cultură vastă. Erorile apar atunci când preferăm cunoașterea teoretică, în detrimentul trăirii după placul Domnului.  

Dacă am fi la fel de pricepuți în îndepărtarea viciilor (și înlocuirea lor cu virtuți) cum suntem în studiu și în cercetare, nu am fi înconjurați de atâta haos și răutate. De un lucru putem fi siguri: în Ziua Judecății nu vom fi întrebați câte cărți am reușit să citim, ci ce am făcut; nu cât de bine am vorbit, ci cât de bine am trăit.

Unde sunt acum acei oameni învățați și specialiști pe care îi știai? Unii încă stau în biroul lor; sunt deja uitați. Faima pe care ți-o aduce lumea este efemeră și se stinge foarte ușor.

Un om minunat și autentic este acela care se vede pe sine mărunt și nu este deloc interesat de onoruri înalte. Cel mai învățat dintre toți este acela care face voia lui Dumnezeu cu dragoste, lepădându-se de fire. (Thomas à Kempis: Urmând modelul lui Hristos)

Un răspuns personal

Doamne, lumea din ziua de azi aleargă după realizări. Oamenii sunt capabili de orice pentru a atinge succesul. Într-un astfel de context, ajută-mă să fiu un om vertical și un creștin autentic. Vreau să cresc zilnic în cunoașterea despre Tine și să aplic ceea ce învăț. Amin![1]


[1] Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.