O lucrare dusă la bun sfârșit

5 februarie

O lucrare dusă la bun sfârșit

„Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele” (Ioan 14:15)

Dacă Îl iubești pe Dumnezeu, vei face tot ce îți stă în putință pentru a-L sluji și mulțumi. Dragostea este nerăbdătoare în a face binele. De asemenea, este activă, energică și atentă. Credința te va încuraja. Nădejdea îți va da avânt. Reverența față de Dumnezeu te va deștepta din starea de somnolență spirituală. Entuziasmul pentru lucrurile spirituale te va ajuta să faci orice lucrare cu pasiune.Cu cât crești în cunoașterea lui Dumnezeu, cu atât mai implicat vei fi în lucrarea făcută spre slava Numelui Său.

Leneșii vor rata finalul… Dacă doi oameni sunt într-o cursă, cel ce aleargă mai încet va pierde atât câștigul final cât și efortul depus. Dacă ridici greutăți și nu depui suficient efort, ai putea la fel de bine să nici nu te apuci de un astfel de lucru. Câte responsabilități au ratat creștinii, fiindcă nu au fost capabili să le ducă până la bun sfârșit? „Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea.” (Luca 13:24). Diferența constă în strădania depusă de fiecare. Dăruiește mai multă sârguință și ambiție în faptele credinței tale. Astfel, ceea ce ai început deja, nu va fi irosit.

Deja am pierdut timp prețios. Pentru unii dintre noi, copilăria și tinerețea sunt deja apuse. Pentru alții, chiar și vârsta mijlocie. Iar timpul ce ne stă înainte este incert și nesigur. Din munca pe care trebuie să o îndeplinim, doar puțin am dus la capăt, iar timpul pierdut nu poate fi recuperat. Dacă un drumeț doarme mult ziua sau trândăvește în călătoria sa, el va trebui să grăbească pasul spre seară, altfel riscă să nu ajungă la destinație. „Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră şi dragostea pe care aţi arătat-o pentru Numele Lui” (Evrei 6:10). (Richard Baxter: Odihna veșnică a sfinților)

Un răspuns personal

Îți mulțumim, Doamne, pentru fiecare sunet îndepărtat de trâmbiță care ne amintește că e timpul să ne mobilizăm, spre folosul lucrării Tale. Știm că nu Îți aduc cinste nici un început în forță dar care ne epuizează rapid, și nici o jertfă oferită din ultimele noastre resurse. Ajută-ne să fim lucrători dedicați și constanți, și să folosim cu înțelepciune fiecare clipă rămasă. Amin![1]


[1] Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.