Devoțiune lipsită de conținut

4 februarie

Devoțiune lipsită de conținut

„Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!” (Psalmul 51:10)

Dacă dorești cu adevărat să ai Duhul lui Dumnezeu, e necesar să înțelegi adevărata natură a spiritualității. Unii iau în considerare numai aparențele. Ei se concentrează asupra postului, penitențelor și a altor privațiuni de ordin fizic. Alții fac rugăciuni lungi, participă frecvent la servicii publice, petrec nenumărate ore în biserică și iau cina Domnului cât mai des cu putință.

Toți aceștia sunt călăuziți de idei greșite. Deși disciplinele sunt unelte de folos în viața spirituală, ele nu reprezintă esența acesteia. Disciplinele spirituale sunt pe de o parte utile creștinilor care se află la începutul umblării cu Domnul și se luptă cu firea pământească, a cărei natură este înclinată spre rău și indiferentă față de bine. Ele sunt, pe de altă parte, roadele prețioase ale vieții spirituale.

Din păcate, doar unii creștini practică aceste discipline fără intenții ascunse – cei care vor în mod intențional să cunoască măreția bunătății lui Dumnezeu și adâncimea nerecunoștinței lor. Astfel de oameni vor să crească în dragostea pentru Dumnezeu, în timp ce învață și aplică lepădarea de sine. Ei sunt dornici să-L urmeze pe Domnul, ieșind din zona de confort și punând umărul sub cruce și iau cina mânați de dorințe sfinte: de a-L onora pe Dumnezeu și de a se apropia de El.

Foarte diferită este situația atunci când credem că devotamentul nostru pentru Dumnezeu ține de lucrurile exterioare. Acestea nu reprezintă o problemă, dacă sunt făcute cu înțelepciune. Însă riscăm să devenim atât de atașați de acțiuni externe, încât neglijăm orice urmă de transformare interioară a inimii. Putem ajunge mai apoi să ne înșelăm crezând că am experimentat momente divine sau chiar că L-am văzut pe Dumnezeu, toate acestea fiind de fapt capcane ale diavolului. (Lawrence Scupoli: Bătălia Spirituală)

Un răspuns personal

Doamne Dumnezeule, vreau ca devoțiunea și disciplinele spirituale pe care le practic să nu fie de formă, ci pline de conținut! Amin![1]


[1] Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.