Traduceri ale Bibliei

29 ianuarie

Traduceri ale Bibliei

 „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire.” (2 Timotei 3:16)

În mod eronat, mulți oameni consideră că diversele traduceri ale Scripturii provoacă dezbinare între oamenii lui Dumnezeu și în credință. Trebuie să înțelegem că este un beneficiu pentru creștini să aibă acces la mai multe traduceri ale Bibliei. De sute de ani, Biblia a fost tradusă în alte limbi, ceea ce înseamnă că părinții bisericii creștine nu au citit Scriptura în aceeași traducere.

Nu trebuie văzut ca ceva negativ faptul că oameni cunoscători de limbi străine lucrează la traducerea Cuvântului în limba lor maternă. În loc să privim acest lucru ca pe ceva ofensator, ar trebui să Îl slăvim pe Dumnezeu pentru dorința și devotamentul acestor oameni de a se angaja într-o astfel de lucrare, și să-I mulțumim pentru inspirația Duhului Sfânt care îi ghidează.

A citi Scriptura în mai multe traduceri facilitează înțelegerea mai cuprinzătoare a mesajului. Trăim într-o perioadă a ignoranței și a orbirii spirituale, în care domnesc erorile și înșelăciunea. Odată ce Biblia a fost pusă la o parte, oamenii au început să transpună orice gând pe hârtie. Ideile care „sunau bine” după părerea autorilor, erau editate și publicate într-o carte, fără a face măcar o trimitere la Scriptură. Mai mult decât atât, unii autori pretindeau că ideile lor sunt confirmate de Biblie, însă puțini puteau demonstra acest lucru citând textul biblic.

Traducerea Cuvântului în alte limbi ajută, în primul rând, la propovăduirea Evangheliei și popoarelor care nu au acces la Scriptură. Pe de altă parte, este de folos credincioșilor deoarece aceștia pot citi textul biblic într-o limbă care le asigură înțelegerea mesajului, cei dornici de studiu aprofundat putând verifica și alte versiuni ale textului tradus. (Miles Coverdale: O introducere pentru Biblie)

Un răspuns personal

Doamne, Îți mulțumesc pentru cei implicați în lucrarea de traducere a Bibliei. Mulțumesc că prin ei am și eu, astăzi, Cuvântul Tău cel sfânt în limba mea maternă. Mulțumesc pentru traducători, pentru editori și corectori, pentru mulțimea de persoane din spatele reflectoarelor, care tipăresc și ulterior distribuie Bibliile. Binecuvântează-i și fă-i să înțeleagă importanța acestei lucrări realizate în Numele Tău. Amin![1]


[1] Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.