Lucrare și închinare colectivă

28 ianuarie

Lucrare și închinare colectivă

 „Domnul a făcut toate pentru o ţintă, chiar şi pe cel rău pentru ziua nenorocirii.” (Proverbe 16:4)

Întreaga creație a lui Dumnezeu este intenționată să fie folositoare Celui care a sădit-o. Cu toate acestea, utilitatea creației este limitată. Un vas din lut nu îi poate veni în ajutor olarului. Tot astfel, Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul creației Sale pentru a fi Dumnezeu. Creația este dependentă de Creator, iar nu invers. Și totuși, trebuie să existe unitate și întrajutorare în creație. Olarul vinde unul dintre vasele de lut. Din câștig cumpără o pâine de la brutar și carne de la măcelar. Fiecare a fost folositor prin talantul său și altuia. Relațiile sociale sunt importante.

Dumnezeu nu are trebuință de slujirea noastră. El este desăvârșit. Divinitatea Lui este independetă de existența noastră. Creația întreagă este o expresie a bunătății Sale. Iar răspunsul pe care îl așteaptă de la noi este închinarea. Putem fi de folos Creatorului nostru, slujindu-i pe alții. Fiecare ființă are anumite daruri speciale, care pot fi folositoare celorlalți.

Dacă oamenii ar conștientiza bunătatea lui Dumnezeu, pământul ar răsuna de laude la adresa Lui. Psalmistul Îi cântă Domnului rostind: „Domnul este bun faţă de toţi şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.”(Psalmul 145:9) Suntem chemați să trăim în pace cu cei din jurul nostru și, bucurându-ne de bunătatea lui Dumnezeu care se reînnoiește față de noi în fiecare dimineață, să Îl lăudăm împreună.

Soarele nu strălucește spre folosul propriu, ci pentru toată creația lui Dumnezeu. Pământul dă rod nu pentru el însuși, ci pentru tot ceea ce a creat Domnul. Toate plantele și animalele au fost destinate să fie de folos celorlalți prin ceea ce sunt, ce au și ce pot face. La fel și noi, trebuie să ne folosim darurile întâi în slujba Domnului, iar mai apoi, slujindu-ne aproapele. (Martin Bucer: Instruire în dragostea creștină)

Un răspuns personal

Doamne, ajută-mă să conștientizez că nu sunt o insulă pustie. Nu pot trăi în izolare. Sunt parte dintr-un întreg. Învață-mă să trăiesc în relații bune cu cei din jurul meu, să ajut și să accept ajutorul altora. Amin![1]


[1] Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.