O dragoste autentică

15 ianuarie

O dragoste autentică

 „Vânzătorul le dăduse semnul acesta: <<Pe care-L voi săruta eu, Acela este; să puneţi mâna pe El!>> Îndată, Iuda s-a apropiat de Isus şi I-a zis: <<Plecăciune, Învăţătorule!>> și L-a sărutat. Isus i-a zis: <<Prietene, ce ai venit să faci, fă>>.” (Matei 26:48-50)

Meditează la dragostea pe care a manifestat-o Isus față de Iuda, cu toate că acesta era dușmanul Său cel mai crunt. În ciuda tuturor lucrurilor, Hristos i-a arătat bunătate și i-a vorbit cu bunăvoință, deși știa că era damnat. L-a ales pe Iuda ca ucenic. L-a trimis să proclame Evanghelia alături de ceilalți. I-a dat și lui puterea de a face minuni în Numele Său. Isus l-a tratat pe Iuda la fel ca pe ceilalți apostoli, atât prin cuvinte cât și prin fapte.

I-a spălat picioarele și a stat la masă cu el. Nu l-a mustrat de față cu ceilalți. Nu a rostit nici un cuvânt rău despre el. Atunci când Iuda L-a trădat cu un sărut, Isus i s-a adresat numindu-l prieten. În toate aceste momente, Hristos nu s-a prefăcut. El i-a demonstrat lui Iuda o dragoste sinceră, autentică.

Iuda nu a fost vrednic de o astfel de dragoste. El nu merita nici măcar un semn mărunt de iubire. Însă Dumnezeul nostru este dragoste și bunătate. Astfel că El manifestă dragoste și bunătate față de creația Sa, aici incluzându-se și Iuda.

Domnul ne cere să practicăm, la rândul nostru, o iubire necondiționată. Isus a spus: „Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.” (Ioan 13:34)

Poate nu ești de acord cu acest principiu, căci te gândești cum ai putea să iubești o persoană rea în aceeași măsură în care iubești o persoană bună? Iată răspunsul: Noi trebuie să arătăm dragoste față de toți oamenii, dar din motive diferite. Dacă ai puterea de a te iubi pe tine însuți (chiar și numai pentru faptul că Îi aparții lui Dumnezeu), atunci îi poți iubi și pe cei din jurul tău, în același fel. Dacă unii sunt buni și evlavioși, Îl poți iubi pe Dumnezeu, care este în ei. Iar dacă alții sunt răi și imorali, îi poți iubi și pe aceștia – nu pentru cum sunt – ci pentru că Îl iubești pe Dumnezeu, care îi poate transforma. (Walter Hilton: Scara desăvârșirii)

Un răspuns personal

Doamne Dumnezeule, Tu mi-ai demonstrat care este cel mai bun mod de a-mi trata vrăjmașii. Nu mă îndoiesc de acest lucru. Pare atât de ușor și de natural pentru Tine! Cred că mereu mi se va părea dificil și nefiresc – până când voi deveni mai mult asemenea Ție.[1]


[1] Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.