De ce să-L iubim pe Dumnezeu?

6 ianuarie

De ce să-L iubim pe Dumnezeu?

„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu!” (1Ioan 3:1)

Am fost întrebat de ce trebuie să-L iubim pe Dumnezeu și cum mai exact să facem acest lucru. De ce să Îl iubim? – Pentru cine este El. Cum să Îi arătăm dragostea noastră? – Fără încetare. Pentru cel înțelept, acesta este un răspuns suficient.

Însă acum voi explica aceste lucruri în detaliu, chiar dacă mai puțin profund, spre folosul celor care nu mi-au înțeles ideea pe deplin.

Există două motive pentru a-L iubi pe Dumnezeu. În primul rând, nu este nimeni mai vrednic de dragostea ta. În al doilea rând, nimeni nu-ți poate oferi mai multe, ca răspuns la aceasta.

Dumnezeu merită dragostea noastră pentru că El ne-a iubit întâi. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi a fost autentică deoarece El nu a urmărit nici un interes personal. Adu-ți aminte care este obiectul dragostei Sale: vrăjmașii. „Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui.” (Romani 5:10). Dragostea lui Dumnezeu a fost necondiționată.

Cât de mult a iubit Dumnezeu? Găsim răspunsul la această întrebare în Evanghelia după Ioan: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16). Vorbind despre Sine, Fiul a spus: „Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.” (Ioan 15:13). Astfel noi, cei păcătoși, ar trebui să-L iubim la rândul nostru pe Cel neprihănit. (Bernard de Clairvaux: Despre a-L iubi pe Dumnezeu)

Un răspuns personal

Dragostea nu întreabă niciodată „Eu cu ce mă aleg?”. Reflectând la ceea ce am citit mai sus, realizez că iubirea autentică oferă în mod sacrificial. Dragostea mea, Doamne, este un răspuns la iubirea Ta. Mi-ai arătat multă dragoste. Aleg să-Ți răspund în același fel. Amin![1]


[1] Textul a fost tradus și adaptat în limba română, cu scopul de a depăși barierele lingvistice, facilitând înțelegerea mesajului transmis de autor.